ទាញយកសម្រាប់ការប្រើពេល Offline

ប្រសិនបើអ្នកចង់ចែករំលែកវីដេអូរបស់យើងជាមួយអ្នកដទៃដែលគ្មានអ៊ីនធឺណិត ឬគ្រាន់តែចង់រក្សាទុកវីដេអូនៅឧបករណ៍របស់អ្នក នោះយើងមានរបៀបមួយចំនួនដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស៖

  1. ជម្រើសងាយស្រួលបំផុតគឺ torrent ។ យើងមានជម្រើស torrent ពីរ៖ 1) គុណភាពបង្ហាញ 480p ដែលល្អសម្រាប់ទូរស័ព្ទ 2) គុណភាពបង្ហាញ 1080p ដែលល្អសម្រាប់អេក្រង់កុំព្យូទ័រ ឬទូរទស្សន៍។ Torrent នីមួយៗនឹងទាញយកមេរៀនវីដេអូចំនួន 84 មេរៀនដំបូង ដោយចុចតែម្តង។ (ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ចេញប្រើ torrents នោះអ្នកអាចរៀននៅទីនេះ។ យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើ BitTorrent classic ដោយឥតគិតថ្លៃ។)

ជ្រើសរើសជម្រើស torrent ខាងក្រោម ប្រសិនបើអ្នកមាន torrent client/downloader រួចហើយ៖

1080p magnet (44.3 GB) 🧲
720p magnet (23.8 GB) 🧲
480p magnet (13.6 GB) 🧲

ប្រសិនបើអ្នកជួបនឹងបញ្ហាក្នុងការមើលវិដេអូដែលអ្នកបានទាញយក សូមសាកប្រើកម្មវិធី  Windows Movies app ជាជាងកម្មវិធី VLC player។ ប្រសិនបើអាច សូមជួយ seed the torrents ដើម្បីផ្ដូល bandwidth បន្ថែមសម្រាប់អ្នកដទៃ!

  1. នោះអ្នកអាចធ្វើបានដោយប្រើកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ និងសុវត្ថិភាពនេះ។ កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកទាញយកវិដេអូរបស់យើងបាន។ 
  2. ប្រសិនបើជំរើសនេះមិនដំណើរការសម្រាប់អ្នកទេ អ្នកអាចទាញយកវីដេអូរបស់យើងម្តងមួយៗនៅលើ LBRY នៅទីនេះ។