Czym jest Betheden Ministries?

Naszą misją jest zdobywanie nowych tłumaczeń Biblii dla Kościoła, ale nie tylko...

Andrew i Bethany Case są założycielami Betheden Ministries, organizacji non-profit odpowiedzialnej za powstawanie programu Aleph with Beth, którego zadaniem jest rozpowszechnianie wiedzy o biblijnym języku hebrajskim. Naszym celem jest umożliwienie duchowego wzrostu i rozwoju wszystkim członkom Kościoła poprzez dostęp do Biblii w każdym możliwym języku, którym posługuje się ludzkość. Na Zachodzie zmagamy się ze zjawiskiem „nadmiaru bogactw”. Sami mamy dostęp do tysięcy opracowań i źródeł biblijnych – często wystarczy jedno kliknięcie i możemy zapoznawać się z literaturą w języku, który rozumiemy najlepiej. Tymczasem w wielu krajach są miliony ludzi, którzy nawet nie mają dostępu do Biblii w swoim ojczystym języku. Wierzymy, że znajomość języków biblijnych jest jedną z podstawowych wierzących całego świata. To podstawa dla studiowania nauk teologicznych, właściwej interpretacji i prawidłowego funkcjonowania Kościoła. Naszym celem jest wzmacnianie Kościoła na całym świecie poprzez udostępnianie Jego członkom materiałów, które umożliwiają naukę języków biblijnych.

Nasz system wartości

System wartości, który przyjęliśmy, nazwaliśmy „Rozwijając Słowo”. Uważamy, że system ten stanowi fundament naszej działalności, a przede wszystkim – nas samych:

  • Powracamy do radości — radość Pana jest naszą siłą, nie działamy ze strachu, ale z radości. Bez względu na okoliczności.
  • Współpracujemy z innymi — szukamy realnych rozwiązań, a jednocześnie rozwiązań na szeroką skalę. Nasza współpraca ma opierać się na autentycznych relacjach z innymi i prowadzić do wspólnego działanie na większą chwałę Chrystusa.
  • Nieustannie się uczymy — dążymy do doskonałości i skuteczności w działaniu, stawiamy na innowację i ciągły rozwój.
  • Trwamy w pokorze — jesteśmy częścią Ciała Chrystusa, służymy we wspólnocie Kościoła, by zrozumieć Jego potrzeby i zaspokoić dążyć do ich zaspokojenia.
  • Dajemy, nie oczekując zysku — wszystko otrzymaliśmy od Boga w prezencie, dlatego jesteśmy zobowiązani do tego, aby wszystkie nasze treści były bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Zachęcamy pozostałych do podobnego sposobu działania.
  • Dostarczamy materiały tym, którzy ich nie mają — wielu chrześcijan na świecie wciąż cierpi, ponieważ nie ma dostępu do źródeł biblijnych wysokiej jakości. Dlatego naszym priorytetem jest udostępnienie im tych materiałów.
  •