Po co tłumaczyć Biblię?

Mateusz 28, 19

Nakaz nauczania wszystkich narodów obejmuje tłumaczenie Biblii

Nie możesz nikogo nauczać, jeśli ludzie, do których zostałeś posłany, nie mają dostępu do Słowa Bożego w języku, który najlepiej rozumieją.

Fragment Rz 10, 14 również zakłada tłumaczenie Biblii: „Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” Nie możesz głosić Ewangelii przekonująco, jeśli nie używasz języka, który słuchacze rozumieją najlepiej. Tłumaczenie Biblii prowadzi do rozkwitu głoszenia i oddziałuje mocą na serca.
Duchowy wzrost, prawdziwa doktryna, zdrowy Kościół, edukacja teologiczna, pokorni i znający się na rzeczy odpowiedzialni, walka z herezjami, takimi jak Ewangelia sukcesu za wszelką cenę – wszystko zależy od dostępu do Biblii, która jasno i dokładnie dociera do ludzkiego serca.
 
Nieco statystyki

Potrzeby:

ponad 6 500 języków wciąż nie ma swojej wersji Starego Testamentu
0 +
ponad 10 000 tłumaczy, którzy poznają język hebrajski
0 +
0 instytucji, których ludzie mogą bezpłatnie uczyć się hebrajskiego za pomocą innej metodologii niż klasyczna
0
Na każdym kontynencie istnieją ludy, które tęsknią za Biblią. Chcą również znać Stary Testament (Pierwsze Przymierze). Setki grup ludzi ma dostęp tylko do Nowego Testamentu i desperacko poszukują Starego. Czy możesz sobie wyobrazić chrześcijanina bez Księgi Psalmów w swojej Biblii? A bez Księgi Rodzaju?
 

Nadszedł czas na zmianę

Dzielimy się hebrajskim

Wiele osób chce uczyć się hebrajskiego metodą komunikacyjną, a nie gramatyczną. Spora część ludzi Zachodu uważa to za modernizm i radykalizm. By nauczyć się hebrajskiego przez całe lata trzeba było jeździć do Izraela, który jest jednym z najdroższych krajów na świecie (bardziej niż Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Dania). Ludzie ci byli zmuszeni zbierać duże pieniądze tylko po to, aby pokryć koszty swojego nauczania, przy jednoczesnym opłaceniu swojego mieszkania i utrzymaniu rodziny. Wiązało się to również z koniecznością znajomości języka angielskiego. Tacy ludzie mogli być niezwykle inteligentni, ale po prostu nie było ich na to stać. Inni mogli otrzymać stypendia, ale nie mogli opuścić swojej farmy, służby ani rodziny.

Skorzystaj zatem z naszej ogólnodostępnej i darmowej metody. Mamy nadzieję, że sporo osób dołączy do naszego grona, które nie jest obciążone prawami autorskimi czy dodatkowymi płatnościami
 

Tanie i miarodajne rozwiązanie

Aleph with Beth wierzymy, że szkolenie z Biblijnego języka hebrajskiego musi być 1) miarodajne, 2) niedrogie i 3) ogólnodostępne. Aby sprostać ogromnej potrzebie przeszkolenia ponad 10 000 tłumaczy, potrzebujemy narzędzia, które można skopiować cyfrowo i łatwo rozpowszechnić wśród tysięcy ludzi. Szkolenie osobiste jest idealne, ale jest luksusem, którego nie można przeprowadzić na szeroką skalę, aby zaspokoić globalne potrzeby. Nasze filmy stanowią alternatywę. Nie są ograniczone tym, że tylko dana liczba osób może uczestniczyć w tym kursie. Są ogólnodostępne i mogą się z nich uczyć osoby mówiące każdym językiem. Są niedrogie, a właściwie są: BEZPŁATNE. Można mieć do nich dostęp dowolnym miejscu na świecie, jeśli tylko ktoś ma urządzenie do ich oglądania. Nawet tam, gdzie nie ma internetu.

Tworząc te materiały, mamy również nadzieję, że wesprzemy i wyposażymy nauczycieli, którzy chcą uczyć w ten sposób hebrajskiego w dowolnej części świata. Mogą korzystać z naszych filmów, aby przeprowadzać ludzi przez proces uczenia się i odpowiadać na pytania w lokalnym języku.
 

יָבֵ֥שׁ חָצִ֖יר נָ֣בֵֽל צִ֑יץ וּדְבַר־אֱלֹהֵ֖ינוּ יָק֥וּם לְעֹולָֽם׃

Iz 40, 8

Hebrajski za darmo → Dostęp do całej Biblii → Dla całej ludzkości

Dla całej ludzkości

Możesz pomóc zmieniać świat.