Ważne cytaty

Uczę się teraz dużo, około 12 godzin dziennie. Głównie po hebrajsku. Nauczyłem się na pamięć fragmentów hebrajskiego Starego Testamentu. Łączyłem to z modlitwą, często padając na kolana. Patrzyłem na Pana nawet wtedy, gdy przewracałem kartki mojego hebrajskiego słownika. –  George Mueller
 
Chociaż było ciężko, to spędzałem dwie godziny na modlitwie Biblijną greką, podczas wieczornego odpoczynku… Tyle, na ile pozwalało mi zdrowie. –  George Whitefield
 
Gdyby nie znajomość języków, nie moglibyśmy otrzymać Ewangelii. W językach tkwi miecz Ducha. To szkatułka zawierająca bezcenne klejnoty starożytnych myśli. To naczynie, w którym znajduje się wino – i, jak mówi Ewangelia, są to kosze, w których trzyma się chleby i ryby przeznaczone do nakarmienia tłumów… Chociaż Ewangelia jest dla nas wszystkich cenna, zmagajmy się z jej językowymi zawiłościami. – Marcin Luther
 
Jeśli skupimy się na źródłach hebrajskich i greckich, zaczniemy właściwie rozumieć Chrystusa. – Philip Melanchthon
 
Kiedy kaznodzieja jest biegły w językach, jego mowa jest świeża i mocna. Analizowane jest Pismo Święte, a wiara jest nieustannie odnawiana przez różnorodność słów i obrazów. – Marcin Luther
 
Szczegółowe studium, do którego wzywają Grecy, otwiera nas na nieoczekiwane skarby, które zaskakują i zachwycają duszę. – A.T. Robertson

 

Próba zrozumienia Pisma Świętego przez przepracowywanie komentarzy Ojcówmnóstwa książek i glos to głupota. Zamiast tego ludzie powinni byli poświęcić się językom. Gdybyś je znał, mógłbyś zajść dalej niż ci, których śledzisz. Jak Słońce ma się do cienia, tak sam Język ma się do wszystkich glos Ojców. – Marcin Luther
 
Do jakiego zakłopotania, pomyłek i błędów może doprowadzić uczonych nieznajomość tych oryginalnych języków – zarówno współczesnych, jak i działających dawniej. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy uparcie trzymają się jednego przekładu, a często jest to nie najlepszy przykład. Mogą uważać go za niezaprzeczalny, wręcz objawiony niezaprzeczalne. Wielu takich już było. – John Owen
 
Używanie języków Biblijnych pomaga nam lepiej odczytywać, jakie postawy i działania są zgodne z Wolą Bożą. Pomagają kształtować charakter, angażować się w życie i służbę, z których mamy czerpać radość i satysfakcję, które są naszym świadectwem w świecie. – Jason DeRouchie
 
W czym może objawiać się nasze zaniedbanie, kiedy nasza wiara jest narażona na wyśmianie? W nieznajomości języków. Nie ma innego wyjścia niż nauka języków. Ci, którzy nie znają hebrajskiego ani greckiego, posługują się niepewnymi i niepotwierdzonymi stwierdzeniami. Idą po omacku, jak ślepiec wzdłuż ściany, często gubiąc sens tekstu i przekręcając tak, według swojego widzimisię. –  Marcin Luther
 
Znajomość języków Biblijnych (1) zapewnia ciągłą gotowość do pracy, uzasadnioną śmiałość oraz wyraziste, pewne i wspierające innych świadectwo o prawdzie oraz (2) wyposaża do obrony Ewangelii, a także pociągania innych do potężnej odpowiedzialności, niemożliwej do zniesienia bez przyjęcia Bożej optyki. – Jason DeRouchie
 

Ponieważ chrześcijanom wypada czynić użytek z Pisma Świętego jako jedynej księgi, grzechem i hańbą jest nie Jej znać ani nie rozumieć mowy i słów naszego Boga. Jeszcze większym grzechem i stratą jest to, że nie uczymy się języków. Zwłaszcza w czasach, kiedy Bóg oferuje nam ludzi, materiały oraz wszelkie ułatwienia i zachęty do tej nauki. Kiedy pragnie, aby Jego Słowo było otwartą księgą. O, jakże szczęśliwi byliby drodzy Ojcowie, gdyby mieli naszą możliwość studiowania języków i byli tak przygotowani do studiowania Pisma Świętego! Ile trudu i wysiłku kosztowało ich zebranie kilku okruchów, podczas gdy my za połowę pracy – właściwie bez żadnej pracy – możemy zdobyć cały bochenek! O, jakże ich wysiłek zawstydza naszą gnuśność! Surowo Bóg osądzi nasze lenistwo i niewdzięczność!  – Marcin Luther