Kwa nini huru?

"Hatukutumia haki hii." —Paulo

Kutana na rafiki yangu Acacio kutoka Guinea ya Ikweta.

Alikuwa na akili sana, tajiri wa maarifa ya kitamaduni na lugha yake mama ya Fang. Angekuwa amejua lugha za kibiblia, lakini alipokuwa seminari hazikutolewa popote nchini. Alikufa akitamani kujua Kiebrania.

Tumekubaliana na Ushirika wa Copenhagen kwamba Kanisa la ulimwengu linahitaji rasilimali za kibiblia bila malipo na kutozuiliwa na haki miliki ya “haki zote zimehifadhiwa.” Tulipewa Neno la Mungu na lugha ambazo ziliandikwa, kwa hivyo wacha tuwape wengine! Tunaamini kwamba kama vile mtu hapaswi kulipa ili kusikia au kusoma injili katika lugha yao, hawapaswi kulipa ili kusoma injili katika lugha ya asili. Yesu alisema, “Umepokea bure; toa bure” (Math 10:8). Paulo hakutoza pesa kwa watu kupata au kunakili barua zake, wala hakujisikia raha kupata pesa kama “muuzaji wa neno la Mungu” (2 Wakorintho 2:17) au hata kutambuliwa kama mtu aliyefikiria “utauwa huo ni njia ya kupata faida ya kifedha” (1 Tim 6:5).


Paulo aliandika katika 2 Wakorintho 11:7, “Je! Ilikuwa ni dhambi kwangu kujishusha chini ili kuwainua ninyi kwa kuwahubiria injili ya Mungu bila malipo?” Aliendelea kuandika: Niliiba makanisa mengine kwa kupokea msaada kutoka kwao ili kuwatumikia ninyi. Na nilipokuwa pamoja nanyi na nilihitaji kitu, sikuwa mzigo kwa mtu yeyote, kwa maana ndugu waliokuja kutoka Makedonia walinipa kile nilichohitaji. Nimejizuia kuwa mzigo kwenu kwa njia yoyote, na nitaendelea kufanya hivyo. ”


Wakati Paulo alipotambua uhuru katika Kristo kutengeneza mshahara wa kuishi kama mfanyakazi wa injili, yeye mwenyewe alikataa haki hiyo: “Ikiwa tumepanda mbegu ya kiroho kati yenu, ni zaidi ikiwa tutavuna vitu kutoka kwenu? Ikiwa wengine wana haki hii ya msaada kutoka kwenu, je! Sisi hatupaswi kuwa nayo yote zaidi? Lakini hatukuitumia haki hii. Badala yake, tunavumilia chochote badala ya kuizuia injili ya Kristo” (1 Wakorintho 9:11-12).

Njaa na Mazingira Hatarishi

Kwa karibu na Kanisa lote la ulimwengu haiwezekani kujifunza lugha za kibiblia kwa sababu rasilimali zinazohitajika kujifunza na kusoma ziko kwa Kiingereza, zimefungwa na hakimiliki, na ni ghali. Kutojua lugha za kibiblia kunaweza kusababisha njaa ya kitheolojia, na kuliacha kanisa katika hatari ya uzushi, mafundisho ya uwongo, mwenendo maarufu unaodhuru, kukosa ukomavu wa kiroho, na uzembe katika kutafsiri Neno. Bila kujua lugha za kiasili za Biblia, kanisa litabaki chini ya matakwa na maoni ya watu, “wakitupwa huku na huku na mawimbi na kupelekwa na kila upepo wa mafundisho, kwa ujanja wa kibinadamu, kwa ujanja katika mipango ya udanganyifu” (Efe 4:14). Bila lugha hizo, viongozi wa kanisa daima watakuwa mitumba, wanaotegemea vitabu vya maoni ya watu, video za YouTube zenye mashaka, na wahubiri wowote watakaowaona kwenye TV. Wakristo katika ulimwengu unaoendelea ni waaminifu na wenye hamu ya kujifunza na kukua, lakini wengi wetu katika bustani tajiri, yenye kuta za Magharibi tumekuwa tukisita kuacha rasilimali zake na kuzishiriki kwa kujitolea, hata ikiwa inaumiza mioyo yetu au kutusabibishia kupata hasara ya pesa. Wengine hawajafikiri mikakati ya namna gani wanaweza kufuata mfano wa Paulo na kutoa zaidi kadiri iwezekanavyo. Wengi hawajui tu uhitaji, shida, na njia bora ya kutatua.

Njia ya Kusonga Mbele

Tumeshawishika kwamba ikiwa tunataka kuwa wakarimu kwa kiasi kikubwa na rasilimali zetu tulizopewa na Mungu na kwa kiasi kikubwa kuwezesha Kanisa zima la ulimwengu na lugha za kibiblia, mahudhui yote tunayotengeneza lazima … 
 
  • yatolewe chini ya moja ya leseni zifuatazo: CC0 / Domain ya Umma, CC BY 1CC BY-SA 1. Hii inatoa uhuru usioweza kubadilika wa kupata, kurekebisha, kutafsiri, kuweka kusudio tena, kusambaza tena, kuchapisha, na kutumia rasilimali bila kizuizi, malipo, au hitaji la leseni maalum.
  • yapatikane kwa umma.
  • yahifadhiwe katika muundo na mahali ambapo panapounga mkono ubadilishaji katika miundo mingine ili kuwezesha usambazaji mkubwa mno.

Gundua zaidi kwa Kiingereza

Kwa mantiki thabiti zaidi na ndefu ya kufanya rasilimali hizi kuwa bure, tafadhali soma makala hii muhimu na Tim Jore. Unaweza pia kusikiliza muhtasari wa Andrew wa nakala hiyo kwenye podcast yake (sauti zilizoingizwa kwenye mtandao). Inayosema, kuna sababu nyingine nyingi za sisi kutoa maudhui yetu bure, na tunawahimiza wengine kufanya hivyo. Baadhi ya sababu hizo zimeelezewa katika makala zifuatazo na Matt Perman katika desiringGod.org.